Liên kết được tài trợ:

Maxstat

Maxstat Pro 3.6 Cập nhật

MaxStat là một phần mềm thống kê để phân tích dữ liệu khoa học và lập biểu đồ. MaxStat rất dễ sử dụng và được thiết kế cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ với ít nền tảng thống kê. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng được thành lập hơn tận hưởng sự dễ dàng...

Maths Test For Kids

Maths Test For Kids 1.1.1.24 Cập nhật

Tôi đã thiết kế một công cụ kiểm tra toán học đơn giản để kiểm tra một người nào đó về phép trừ cộng và phép nhân. Họ là những bài kiểm tra theo thời gian để bạn chạy đua với đồng hồ. Có 2 cách sử dụng phần mềm này bạn có thể nếu nó là cho một người mới...

Karnaugh Minimizer

Karnaugh Minimizer 2.0 Cập nhật

Chương trình trợ lý Đại số Boolean là một chương trình tương tác rất dễ sử dụng. Một công cụ cần phải có cho sinh viên năm cuối ngành kỹ thuật điện. Chuyển đổi phương trình boolean thành VHDL. Chương trình này dành cho các nhà phát triển các thiết bị kỹ...

CalcMatr

CalcMatr 1.3.0 Cập nhật

Ứng dụng này cho phép tính toán với ma trận được giới thiệu bởi người dùng hoặc tạo ra ngẫu nhiên, như sau: Xác định ma trận vuông; Ngược lại các ma trận nghịch đảo; Các nhà thầu phụ; Hỗ trợ trong các ma trận vuông; Gauss và Gauss Jordan; Hoạt động kết...

Liên kết được tài trợ:

CalcPad

CalcPad 3.0

CalcPad là một phần mềm chuyên nghiệp cho tính toán toán học và kỹ thuật có sẵn cho cả máy tính để bàn và đám mây. Nó hỗ trợ số thực và phức tạp, các đơn vị vật lý, các biến, các hàm của nhiều đối số, đồ thị và các phương pháp số. Bạn có thể thêm hình...

CompactSections

CompactSections 2.0.4 Cập nhật

Kết cấu Văn phòng L.L.C. là một công ty mới, với mục tiêu cung cấp các công cụ phân tích cấu trúc chất lượng cao, với chi phí thấp, tích hợp tốt với các công cụ kỹ thuật thông dụng như Excel và Matlab. Trong Phiên bản 1.2, Cơ cấu tổ chức hỗ trợ xây dựng...

Math Practice

Math Practice 2.5 Cập nhật

Math Practice là phần mềm dễ sử dụng dành cho cha mẹ muốn giúp trẻ bước đầu tiên vào thế giới toán học, cung cấp các công cụ giảng dạy khá đơn giản và một giao diện cơ bản. Chọn giữa phép cộng, phép trừ, nhân và chia. Một khi bạn nhấp chuột vào một trong...

Prime Number Counter

Prime Number Counter 1.3 Cập nhật

Một số nguyên tố (hoặc số nguyên tố) là một số tự nhiên lớn hơn 1 không có số chia tích cực khác với 1 và chính nó. Prime Number Counter là một tiện ích nhỏ để tính toán số nguyên tố. Bạn có thể làm cho phần mềm tính cho đến một số quy định hoặc vô hạn....

Liên kết được tài trợ:

Prime95 64-bit

Prime95 64-bit 29.4b7 Cập nhật

Cài đặt Prime95 và tham gia tìm kiếm và khám phá một trong những số nguyên tố Mersenne. Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính...

Prime95 32-bit

Prime95 32-bit 29.4b7 Cập nhật

Những con số chính từ lâu đã thu hút các nhà toán học nghiệp dư và nghiệp dư. Một số nguyên lớn hơn một được gọi là số nguyên tố nếu chỉ số chia của nó là một và chính nó. Số nguyên tố đầu tiên là 2, 3, 5, 7, 11, vv Ví dụ, số 10 không phải là nguyên tố vì...