Liên kết được tài trợ:

GeoGebra

GeoGebra 5.0.47 Cập nhật

GeoGebra là phần mềm toán học năng động cho giáo dục trong các trường trung học mà gia hình học, đại số, và giải tích. Một mặt, GeoGebra là một hệ thống hình học động. Bạn có thể làm công trình có điểm, vectơ, đoạn, đường, cắt hình nón cũng như chức năng...

Math toolkit

Math toolkit 1.5.1

toolkit Math là một C ++ nhẹ và thư viện Python cho tài chính, thống kê, và đại số tuyến tính. Nó là nhằm để được một bộ công cụ thuận tiện và tiện dụng để kiểm tra những lý tưởng của bạn và giúp các nhà phát triển thực hiện các chức năng tài chính và...

MathType

MathType 6.9

MathType làm việc với bất kỳ từ bộ vi xử lý, chương trình trình diễn, chương trình thiết kế, công cụ HTML-authoring, cộng với các loại phần mềm, để tạo ra những phương trình cho công trình nghiên cứu, tài liệu lớp học, các trang web, thuyết trình, các bài...

Liên kết được tài trợ:

Bạn có thể nhanh chóng tìm ra phương trình tốt nhất cho dữ liệu của bạn. Phù hợp với tất cả các TableCurve 2D 3.665 phương trình được xây dựng trong hoặc chỉ là những người bạn cần trong vài giây. Với TableCurve 2D, một cú nhấp chuột duy nhất là tất cả...

Sagemath

Sagemath 4.1.1

Sage có thể được sử dụng để nghiên cứu nói chung và nâng cao, tinh khiết và toán học ứng dụng. Điều này bao gồm một phạm vi rộng lớn của toán học, bao gồm đại số, giải tích, tiểu học đến rất cao cấp lý thuyết số, mật mã, tính toán số, đại số giao hoán, lý...

DataFit

DataFit 9.0

DataFit là một công cụ để thực hiện hồi quy phi tuyến (đường cong phù hợp) và dữ liệu âm mưu với tối đa 20 biến độc lập. Bạn có thể xác định mô hình hồi quy riêng của bạn, hoặc chọn từ hơn 350 mô hình được xác định trước 2D / 3D. Kết quả bao gồm 2D và 3D...

Liên kết được tài trợ:

Với Geomatica 10, PCI Geomatics cung cấp các giải pháp phần mềm hoàn chỉnh không gian địa lý nhất cho đến nay. Không có giải pháp địa toán, phần mềm khác có khả năng tích hợp để hỗ trợ các nhu cầu xử lý dữ liệu không gian địa lý của tổ chức và nâng cao...

Panoply

Panoply 3.1.8

vỏ trang là một ứng dụng Java nền tảng mà lô hình ảnh raster của chấn chia vạch trên toàn cầu bộ dữ liệu netCDF. Nó có tính năng lựa chọn từ trình đơn trên 30 dự bản đồ toàn cầu, slice cụ thể mảng 2D từ mảng đa chiều mà còn có kích thước trong vĩ độ, kinh...