Liên kết được tài trợ:

Dưới đây là một số tính năng của ứng dụng này: sao chép tập tin nhanh nhất từ ​​thư mục hoặc tập tin bằng cách sử dụng phân bổ dòng bộ nhớ chuyên dụng. Thiết kế giao diện người dùng rắn thực hiện để có hiệu suất tốt nhất trong tất cả các máy tính. Kéo và...

Liên kết được tài trợ:

BootTimer

BootTimer 1.0.4

Bạn có thể chạy từ bất cứ đâu, vì nó sao chép chính nó vào một thư mục tạm thời trên ổ đĩa hệ thống. Này sửa đổi Boot.ini (làm sao lưu sau đó phục hồi vào khởi động lại) Và Userinit tải. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Một Điểm Boot cao hơn thường có...

Parkdale

Parkdale 2.89

Parkdale cho bạn có được đọc và ghi tốc độ từ ổ cứng của bạn, thiết bị cdrom và máy chủ mạng. Bạn có thể bắt đầu một thử nghiệm tốc độ trên đĩa, cdroms và chia sẻ qua mạng. Bạn sẽ có được tốc độ truyền tải trong KB hoặc MB mỗi giây. Hơn nữa, bạn có thể...

Liên kết được tài trợ: