Liên kết được tài trợ:

JetBoost

JetBoost 2.0

JetBoost phóng tài nguyên hệ thống hơn bằng cách đóng các quá trình và các dịch vụ nền không cần thiết, do đó tinh chỉnh hệ thống của bạn để thực hiện đầu của nó. Nó quét các hệ thống chạy các quy trình / dịch vụ và nhóm chúng thành bốn loại chính, và...

XePlayer

XePlayer 6.0.1 Cập nhật

XePlayer là trình giả lập Android tốt nhất và miễn phí cho máy tính cho phép tất cả các trò chơi và ứng dụng Android chạy trơn tru trong các hệ thống Windows. Nó được xây dựng trên kiến ​​trúc x86, hỗ trợ các tính năng nâng cao như tăng tốc phần cứng và...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: