Liên kết được tài trợ:

AnyReader

AnyReader 3.14 Cập nhật

AnyReader: CD phục hồi dữ liệu phục hồi dữ liệu / DVD. Đọc từ đĩa CD / DVD / HD DVD / Blu-ray trầy xước, mạng LAN không đáng tin cậy (Wi-Fi), đĩa mềm bị hư hỏng / flash. Hiệu quả sao chép dữ liệu bị hỏng từ bất kì loại đĩa hoặc lỗi kết nối khi các phương...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

MemPlus

MemPlus 1.3.2

         MemPlus có thể được sử dụng để giám sát việc sử dụng RAM trên thiết bị của bạn. Bạn có thể xóa bộ nhớ của bất kỳ quy trình không cần thiết nào bằng cách nhấp vào nút "Xóa bộ nhớ" hiển thị trong cửa sổ chính. Điều này sẽ xóa cả hai bộ quy trình...