Liên kết được tài trợ:

MacBooster

MacBooster 7.2 Cập nhật

MacBooster 6 là một tiện ích hệ thống mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng để duy trì và bảo vệ máy Mac của bạn. Nó có thể giúp tăng tốc hệ thống chậm, giải phóng các ổ đĩa cứng bị chiếm dụng, gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết, xóa vi-rút và phần mềm độc hại và...

PNGShrink

PNGShrink 1.11

PNGShrink sử dụng thuật toán pngquant phổ biến để định lượng hình ảnh PNG, dẫn đến các tệp nhỏ hơn nhiều, với kích thước tệp giảm tới 70%. Được sử dụng bởi các nhà phát triển web và ứng dụng, nhà hoạt họa và thiết kế đồ họa để tăng tốc độ và tiết kiệm...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: