Liên kết được tài trợ:

Visits

Visits 1.5.2

Thăm là một ứng dụng Mac mà kéo trong dữ liệu Google Analytics của bạn để bạn có thể nhìn thấy lưu lượng truy cập trang web của bạn mà không cần nâng một ngón tay. Nó cung cấp cho bạn từng giờ sự cố giao thông của bạn cũng như hôm qua, tuần này, tháng...