Liên kết được tài trợ:

Apache2GDL là một kịch bản Perl mà phân tích một file log của Apache và tạo ra một đồ thị có hướng của phong trào đội khách ở định dạng GDL cho visualization với aiSee.Nó cũng cho phép bạn để ống đồ thị trực tiếp thông qua aiSee và nhận được một ánh xạ...

Calamaris

Calamaris 2.99.4.0

Calamaris phân tích log file từ Squid, NetCache, Inktomi Traffic Server, Oops! máy chủ proxy, Novell Internet Caching System, Compaq Tasksmart hoặc iPlanet / Netscape Web Proxy Server và tạo ra một báo cáo. Viết bằng Perl5 Tính năng . Báo cáo: Tóm...

FTPWebLog

FTPWebLog 1.0.2a

Dự án FTPWebLog là một phần mềm miễn phí tích hợp WWW và FTP công cụ báo cáo log. Nguồn cảm hứng chính của nó là chương trình wwwstat được viết bởi Roy Fielding.Trong khi một chương trình tốt - wwwstat có một số lỗi trong thiết kế mà làm cho nó không...

Ipmap

Ipmap 2007-10-17

Ipmap là Grapher địa chỉ IP, truyền cảm hứng từ một truyện tranh xkcd và glTail.Cách sử dụng:ipmap đọc dữ liệu từ thiết bị nhập chuẩn trong các định dạng sau:   bạn có thể cung cấp dữ liệu ngẫu nhiên bằng cách sử dụng rng.py hoặc lọc các dòng thực sử...

Liên kết được tài trợ:

Kiwi Log Viewer

Kiwi Log Viewer 2.0.11 / 2.0.12 Beta

Kiwi Log Viewer hiển thị văn bản file log dựa vào một định dạng bảng với màu sắc nổi bật để phù hợp với bất kỳ văn bản quan tâm đến bạn.Có các phiên bản dành cho Windows, Linux và Mac OSX. Các tùy chọn đuôi theo dõi các tập tin log được chỉ định cho những...

alLANBilling

alLANBilling alb080104

alLANBilling (dựa trên fprobe-ulog dòng chảy công cụ MySQL) là một công cụ có thể giúp bạn để đếm lưu lượng truy cập trực tiếp (như e-mail) cho doanh nghiệp nhỏ của bạn.Làm thế nào nó hoạt động:1. Nắm bắt thông tin (NetFlow) từ iptables qua ULOG (đề nghị)...

AWFFull

AWFFull 3.10.2

AWFFull là một chương trình phân tích bản ghi máy chủ Web, chia hai từ Webalizer. Dự án AWFFull cho biết thêm một số tính năng mới và cải tiến, chẳng hạn như lịch sử mở rộng frontpage, đồ thị thay đổi kích thước, và thêm một vài biểu đồ tròn.Webalizer là...

httplog

httplog 2.1

httplog là một sự thay thế cho Apache của 'rotatelogs' và của Andrew Ford 'chronolog'. Nó cho phép bạn chỉ định một logfile sử dụng paramaters strftime trong tên tập tin để hoạt động như một bản mẫu.Điều này có nghĩa rằng các bản ghi trong...

Liên kết được tài trợ:

Apache :: ASP cung cấp một Active Server Pages cổng cho Apache Web Server với Perl chỉ kịch bản, và cho phép phát triển các ứng dụng web động với quản lý phiên và nhúng mã Perl.Ngoài ra còn có nhiều phần mở rộng mạnh mẽ, bao gồm thư viện thẻ XML, XSLT...