Liên kết được tài trợ:

Resource Tuner

Resource Tuner 2.10 Cập nhật

Resource Tuner là trình chỉnh sửa tài nguyên cho phép bạn tùy chỉnh bất kỳ ứng dụng nào bằng cách chỉnh sửa và thay thế các tài nguyên bên trong tệp. Resource Tuner cho phép bạn xem, giải nén, thay thế, chỉnh sửa và xóa các tài nguyên được nhúng của các...