Liên kết được tài trợ:

1042-S

1042-S 5.02

IRS hình 1042-S là một sự trở lại thông tin gửi đến cư dân không phải người Mỹ đã tiến hành một số hình thức của các doanh nghiệp tại Hoa Kỳ trong năm dương lịch vừa qua. Điều này có thể bao gồm các khoản đầu tư hoặc phân phối vốn. Các mẫu được gửi đến...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: