Liên kết được tài trợ:

Codice Fiscale Ita/Eng

Codice Fiscale Ita/Eng 2.2 Cập nhật

Các mã số thuế ở Ý là một mã số và chữ có chiều dài cố định là 16 ký tự, lấy cảm hứng từ việc sử dụng các thư viện, mà được sử dụng để nhận diện các thuế và hành chính công dân, các hiệp hội không được công nhận, người nộp thuế và người nước ngoài sinh ra...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: