Liên kết được tài trợ:

SmartBreak

SmartBreak 2.5.5 Cập nhật

SmartBreak là một chương trình thái học mang tính cách mạng nhắc nhở bạn nhìn ra khỏi màn hình máy tính của bạn và bắt buộc bạn phải nghỉ giải lao thường xuyên. Không giống như các công cụ nhắc nhở tương tự nhắc bạn nghỉ giải lao trong khoảng thời gian cố...

MyABCD

MyABCD 2.9.4

của bạn 2-6 tuổi sẽ được học bảng chữ cái, con số này lên đến hai mươi, tên và âm thanh của các nhạc cụ, và kỹ năng chuột đơn giản. Chữ cái được hiển thị trong trường hợp trên và dưới với hình ảnh động thú vị. 18 trò chơi thú vị và 10 nhạc cụ âm nhạc được...

Liên kết được tài trợ:

Tám chương trình phần mềm miễn phí trong một cho trẻ em ở mọi lứa tuổi mà dạy 700 của từ được sử dụng nhất trong tiếng Anh và các kỹ năng toán học cơ bản với các đối tượng trên màn hình. Hãy thử để làm toán học với một máy tính bị hỏng. Tăng tốc độ đọc...

Liên kết được tài trợ: