Liên kết được tài trợ:

Seil

Seil 12.1 Cập nhật

Seil là một tiện ích cho mũ khóa chính và một số phím quốc tế trong các bàn phím máy tính. Bạn có thể thay đổi mũ khóa phím để phím khác. (Ví dụ. Thoát key). Bạn có thể kích hoạt một số phím quốc tế trong bàn phím máy tính Điều gì là mới trong phiên...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề