Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Thật không may, các nhà sản xuất đã loại bỏ các firmware hiện từ các máy chủ của nó, do đó làm cho việc tải xuống không thể. Tuy nhiên, bạn có thể có được một phiên bản mới hơn được phát triển cho các thiết bị tương tự:. download & nbsp; ASUS Transformer...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề