Liên kết được tài trợ:

Joystick and Gamepad Tester

Joystick and Gamepad Tester 8.0 Cập nhật

        Bạn muốn thử nghiệm các thiết bị trò chơi USB kỹ thuật số và analog của mình? Bạn muốn kiểm tra tất cả các nút và gậy? Bạn muốn kiểm tra các giá trị tối thiểu, mặc định và tối đa được trả về? Sau đó, Joystick và Gamepad Tester là những gì bạn cần....

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm theo chủ đề