Liên kết được tài trợ:

Java Portable

Java Portable Update 9 7 Cập nhật

Java Portable cho phép bạn dễ dàng cài đặt công cụ chạy Java vào thiết bị có hỗ trợ PortableApps.com của bạn. Với Java trên thiết bị di động của bạn, các ứng dụng di động sử dụng môi trường chạy Java, như OpenOffice.org Portable, có thể tự động sử dụng...

JarToExe

JarToExe 2.0

JarToExe là một ứng dụng nhẹ và dễ sử dụng được thiết kế để biến các tệp tin Java .jar thành các tệp nhị phân thực thi. Nó có thể làm điều này bằng cách tạo ra các quy trình mới (CreateProcess API) hoặc bằng cách bỏ qua bước này và sử dụng giao diện bản...

Liên kết được tài trợ:

Giấy phép License4J Giấy phép Tự động Tạo và Kích hoạt Máy chủ là một ứng dụng web để xử lý các yêu cầu kích hoạt giấy phép tự động và yêu cầu kích hoạt. License4J License Manager GUI công cụ lưu trữ các sản phẩm, mẫu, và giấy phép trong một máy chủ cơ...

Liên kết được tài trợ:

RapidSpell Web Java

RapidSpell Web Java 5.1 Cập nhật

Thêm chức năng kiểm tra chính tả và giá trị vào các ứng dụng Web với một vài dòng mã JSP. RapidSpell Web cung cấp các nhà phát triển và thiết kế JSP với một trình duyệt qua (và đa nền tảng khách hàng) web Tag mà không yêu cầu phải cài đặt khách hàng,...

AgileJ StructureViews

AgileJ StructureViews 1.9.0 Cập nhật

Cơ cấu điểm AgileJ là một lớp UML tạo sơ đồ cấu hình cao cho Java và Eclipse. Các sơ đồ lớp ngược thiết kế có thể được sử dụng trong Eclipse hoặc (trong phiên bản đầy đủ) xem cách tương tác trong một trình duyệt. Công cụ bao gồm một động cơ cấu hình phức...