Liên kết được tài trợ:

        Kích hoạt giấy phép và máy chủ ủy quyền xác thực xử lý yêu cầu kích hoạt giấy phép và chuyển tiếp đến bất kỳ Tự động tạo giấy phép và máy chủ kích hoạt hoặc trực tuyến.License4j License4J License Manager GUI lưu trữ các sản phẩm, các mẫu và các...

Liên kết được tài trợ:

Java Portable

Java Portable Update 9 7 Cập nhật

Java Portable cho phép bạn dễ dàng cài đặt công cụ chạy Java vào thiết bị có hỗ trợ PortableApps.com của bạn. Với Java trên thiết bị di động của bạn, các ứng dụng di động sử dụng môi trường chạy Java, như OpenOffice.org Portable, có thể tự động sử dụng...

JarToExe

JarToExe 2.0

JarToExe là một ứng dụng nhẹ và dễ sử dụng được thiết kế để biến các tệp tin Java .jar thành các tệp nhị phân thực thi. Nó có thể làm điều này bằng cách tạo ra các quy trình mới (CreateProcess API) hoặc bằng cách bỏ qua bước này và sử dụng giao diện bản...

Liên kết được tài trợ: