Liên kết được tài trợ:

HXTT XML

HXTT XML 2.0.016

Các gói trình điều khiển JDBC (4, 2.0, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3) thuần Java cho các tài liệu XML, hỗ trợ XML 1.0, XML 1.1, giao dịch, chế độ nhúng, chế độ máy khách / máy chủ, chế độ truy cập từ xa, bộ nhớ chỉ cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu nén, cơ sở dữ...

Viewer Bytecode là Advanced Lightweight Java bytecode Viewer, GUI Procyon Java Decompiler, GUI CFR Java Decompiler, GUI FernFlower Java Decompiler, GUI Jar-Jar, Hex Viewer, Mã Searcher, Debugger và nhiều hơn nữa. Nó được viết hoàn toàn bằng Java, và nó là...

GlassFish

GlassFish 2.1.1

GlassFish là một miễn phí, mở máy chủ ứng dụng mã nguồn mà thực hiện các tính năng mới nhất trong 5 nền tảng Java EE (các phiên bản tiếp theo của nền tảng J2EE). 5 nền tảng Java EE bao gồm các phiên bản mới nhất của công nghệ như Enterprise JavaBeans...

AppDynamics một giải pháp quản lý hiệu suất ứng dụng cho nhiệm vụ quan trọng ứng dụng Java cho Macintosh. Nó có thể tổ chức yêu cầu người sử dụng và các giao dịch kinh doanh, theo dõi sức khỏe giao dịch kinh doanh, xác định và chẩn đoán các yêu cầu chậm,...

Liên kết được tài trợ:

Hyperize

Hyperize 2.0

Hyperize là một ứng dụng kéo-và-thả độc có thể chuyển đổi các tài liệu văn bản đơn giản vào HTML và làm những gì được yêu cầu để lặp lại trong các cấu trúc và sự xuất hiện của văn bản trên một trang Web. Hyperize tạo trang, khung, và các mảnh vỡ của mã...

Các OpenGL Development Kit bao gồm tất cả các tài liệu, tiêu đề, thư viện liên kết, và mẫu mã cần thiết để bắt đầu với việc phát triển ứng dụng OpenGL của bạn trên máy tính Macintosh. . Bạn sẽ cần cả hai tập tin này và cài đặt OpenGL để bắt đầu làm việc...

Paydoit

Paydoit 3.0

Paydoit được tạo thành từ các yếu tố REALbasic mà có thể được sử dụng để yêu cầu khách hàng tiềm năng để nhập mã đăng ký trước khi sử dụng phần mềm của bạn. Nó cung cấp một nền tảng linh hoạt cho bất kỳ chương trình, bao gồm cả khả năng cửa sổ demo, và...

Liên kết được tài trợ:

MADE

MADE 1.7.5

Nó được thiết kế cho những người đang học tập, hoặc biết làm thế nào để chương trình máy tính Mac, nhưng không có thời gian, năng lượng hoặc mong muốn viết đơn, sự kiện, bộ nhớ và xử lý lỗi vụ cơ bản. là gì mới trong phiên bản này: Đối với tất cả...

Phần mềm này là một OSAX miễn phí được thiết kế cho CGI kịch bản trên Web. Nó phù hợp cho các tác vụ như chuyển đổi mã hóa Nhật Bản, giải mã URL, tranlating iso8859-1, thực hiện tìm kiếm dữ liệu, vv Yêu cầu . Hệ thống...