Liên kết được tài trợ:

Fornux C ++ Superset là trình biên dịch nguồn-nguồn, đưa trình quản lý bộ nhớ xác định sáng tạo vào mã C / C ++ hiện có, do đó làm cho ứng dụng không bị lỗi và không bị rò rỉ bộ nhớ. Ứng dụng kết quả vẫn duy trì thời gian thực và hoạt động trên tất cả các...

VisualNeo

VisualNeo 18.8.31

Phát triển các ứng dụng Windows mạnh mẽ của riêng bạn và học cách lập trình với tập lệnh NEO ngôn ngữ lập trình đơn giản nhất. Ngay cả người dùng thiếu kinh nghiệm cũng có thể nhanh chóng kết hợp văn bản, hình ảnh, âm thanh và các yếu tố khác để tạo ra...

Liên kết được tài trợ:

PCASTL Interpreter

PCASTL Interpreter 3.5 Cập nhật

        Trình thông dịch dòng lệnh (bàn điều khiển) cho ngôn ngữ PCASTL (bằng ngôn ngữ gốc cú pháp có thể truy cập cha mẹ và Childset). Ngôn ngữ được thiết kế để giảm bớt việc viết mã tự sửa đổi. Gói này bao gồm các tài liệu đầy đủ bằng tiếng Anh và tiếng...

Silverfrost FTN95

Silverfrost FTN95 8.30 Cập nhật

Với Silverfrost FTN95, bạn có thể tạo các ứng dụng Windows và Microsoft .NET thông thường. Silverfrost FTN95 là trình biên dịch duy nhất có thể sản xuất các ứng dụng Microsoft .NET có thể sử dụng toàn bộ ngôn ngữ Fortran 95. Silverfrost FTN95 cũng tự hào...

Chương trình này được thiết kế để nhanh chóng chuyển các tập lệnh py {python} của bạn sẽ được chuyển đổi thành tệp tin thực thi Windows có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành Windows nào. Toàn bộ quá trình chuyển đổi được thực hiện tự động. Tất cả bạn phải...

Liên kết được tài trợ: