Liên kết được tài trợ:

Berkeley UPC

Berkeley UPC 2.28 Cập nhật

Unified Parallel C (UPC) là phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C được thiết kế cho tính toán hiệu suất cao trên các máy song song quy mô lớn. Ngôn ngữ cung cấp một mô hình lập trình thống nhất cho cả phần cứng bộ nhớ được chia sẻ và phân phối. Lập trình...

Agena

Agena 2.9.8 Cập nhật

Agena là một dễ dàng để tìm hiểu ngôn ngữ lập trình thủ tục được thiết kế để được sử dụng trong khoa học, giáo dục, ngôn ngữ, và nhiều ứng dụng khác, bao gồm kịch bản. Cú pháp của nó trông giống như rất đơn giản Algol 68 với các yếu tố lấy từ Lua và SQL....

F-Script

F-Script 2.1

F-Script là một giải thưởng tập các công cụ mã nguồn mở mà bổ sung cho Xcode và Interface Builder cung cấp kịch bản và truy cập tương tác với các khuôn khổ Cocoa và tùy chỉnh đối tượng Objective-C. Nó nhằm mục đích là một công cụ hữu ích và thú vị cho cả...

Liên kết được tài trợ:

Objective-Basic là một ngôn ngữ lập trình BASIC mạnh mẽ cho Mac, mà chỉ đơn giản là trực quan và nhanh chóng dễ dàng để tìm hiểu. Nó có liên quan đến Visual Basic và Objective-C. Nó là một dễ sử dụng được, hướng đối tượng, biên soạn, ổn định, nhanh và...

ActivePython

ActivePython 3.1.2.3

ActivePython từ ActiveState là tiêu chuẩn công nghiệp, phân phối Python cấp thương mại, có sẵn cho Windows, Linux và Mac OS X (Solaris, AIX và HP-UX có sẵn trong kinh doanh hoặc Enterprise Edition). Các nhà phát triển trên toàn thế giới dựa trên đầy đủ...

Liên kết được tài trợ:

Highly Responsive Code Completion ANTLRWorks 2 là môi trường phát triển đầu tiên để kết hợp những tiến bộ gần đây Tunnel Vision Labs 'trong mã hoàn thành đáp ứng cao - tính năng hoàn thành mã đáp ứng ngay lập tức khi bạn gõ vào một ngữ pháp. Trong quá...

ActivePerl (Mac)

ActivePerl (Mac) 5.14.2.1402

ActivePerl từ ActiveState là tiêu chuẩn công nghiệp, thương mại cấp Perl phân phối, có sẵn cho Windows, Linux và Mac OS X (Solaris, AIX và HP-UX có sẵn trong kinh doanh hoặc Enterprise Edition). Các nhà phát triển trên toàn thế giới dựa trên đầy đủ...