Liên kết được tài trợ:

Đây AppleScript ít là một applet nghỉ mở có sử dụng JavaScript với Internet Explorer để làm mới tất cả cửa sổ, trừ cửa sổ frontmost sau khi một số cấu hình của thời gian. Nếu chỉ có một cửa sổ đang mở, nó sẽ được làm mới là gì mới trong phiên bản...

Bạn đã luôn luôn muốn tìm kiếm Google từ thanh địa chỉ của bạn trong Internet Explorer? Bây giờ giấc mơ của bạn trở thành sự thật với IE Google Bar Patch từ NetsoWork, các nhà sản xuất của GooSearch. Đơn giản chỉ cần mở IE Google Bar Patch, chọn Internet...

WAFInspec

WAFInspec 1.0a

WAFInspec cho phép bạn khám phá và trích xuất dữ liệu từ các tập tin WAF formated, như các tập tin bộ nhớ cache của Microsoft Internet Explorer và các file webarchive. WAFInspec là phần mềm miễn phí là gì mới trong phiên bản này:. WAFInspecs động...

Liên kết được tài trợ:

Giới thiệu: - ProofPlus sở hữu khả năng để thêm tính năng gửi email tới Suite Adobe InDesign CS của bạn. Nó cũng cho phép bạn thêm hình mờ vào tài liệu của bạn. Bạn có thể đính kèm và gửi các định dạng file phổ biến như pdf, jpeg và eps, giữa những người...