Liên kết được tài trợ:

Packages

Packages 1.2.3 Cập nhật

Bạn là một nhà phát triển phần mềm vừa hoàn thành một dự án và đã đến lúc làm việc để vận chuyển nó. Hoặc bạn là quản trị viên và bạn cần triển khai plugin trên máy tính Mac trong mạng của bạn. Bất cứ khi nào bạn cần tạo một gói cài đặt hoặc phân phối cho...

Sparkle

Sparkle 1.8.0

Sparkle là một mô-đun mà các nhà phát triển có thể dính vào trong các ứng dụng Cocoa của họ để có được chức năng tự động cập nhật ngay lập tức. Bằng cách đó, tôi có nghĩa là ứng dụng của bạn sẽ có thể cập nhật chính nó, không chỉ cho các phiên bản mới:...

Cakebrew

Cakebrew 1.2.3 Cập nhật

Do hầu hết các nhiệm vụ thông thường bạn cần của Homebrew. Bao gồm việc cập nhật và tìm kiếm các vấn đề với các bác sĩ! Sợ để sử dụng các thiết bị đầu cuối, nhưng cần phải có chương trình nhỏ hay công cụ? Cakebrew là dành cho bạn...

Kwatee tự động hóa hoàn toàn triển khai các văn bản và / hoặc các tập tin nhị phân từ một kho lưu trữ phần mềm tham chiếu đến bất kỳ số lượng các máy chủ mục tiêu trong trung tâm dữ liệu của bạn hoặc trong các đám mây. Cập nhật khác biệt, đó là, việc...

Liên kết được tài trợ:

Các phần mềm ứng dụng Cấp giấy phép là hai phần. Phần đầu tiên là một lớp thư viện mà chỉ đơn giản được biên dịch vào ứng dụng của bạn. Phần thứ hai là một khu vực của trang web Licensing ứng dụng mà phần mềm của bạn họ sẽ liên lạc với. Các Applic...

Các phương pháp module Imaging Suite để chụp ảnh làm cho xây dựng nhiều hình ảnh dễ dàng bằng cách xây dựng các cấu hình từ một thư viện các gói tùy chỉnh. Bằng cách sử dụng cùng một bộ các hệ điều hành và ứng dụng các gói để tạo ra nhiều cấu hình đảm bảo...

Ruby on Rails là một framework MVC toàn ngăn xếp cho các ứng dụng web cơ sở dữ liệu sao lưu được tối ưu hóa cho lập trình hạnh phúc và năng suất bền vững. Nó cho phép bạn viết mã đẹp của thiên ước về cấu hình. BitNami Stacks được xây dựng với một mục tiêu...

BitNami Redmine Stack

BitNami Redmine Stack 1.4.4-0 (osx-x86)

Redmine là một quản lý dự án web aplication linh hoạt. Người viết sử dụng Ruby on Rails khuôn khổ, nó là nền tảng và cơ sở dữ liệu chéo. Dưới đây là một số tính năng chính của BitNami Stacks Native trình cài đặt: Dễ dàng cài đặt: BitNami Stacks được...

Liên kết được tài trợ:

BitNami OSQA Stack

BitNami OSQA Stack 0.9.0beta3-0 (osx-x86)

OSQA là một tinh vi Open Source Q & A Hệ thống có thể giúp bạn quản lý và phát triển các cộng đồng trực tuyến. OSQA được viết bằng Python và được hỗ trợ bởi các khung ứng dụng Django. Dưới đây là một số tính năng chính của BitNami Stacks Native trình...

Iceberg

Iceberg 1.3.1 Cập nhật

Iceberg là một môi trường tích hợp bao bì (IPE) cho phép bạn tạo các gói hoặc metapackages phù hợp với thông số kỹ thuật Mac OS X. Với Iceberg, bạn có thể nhanh chóng tạo ra các gói cài đặt của bạn bằng cách sử dụng một giao diện người dùng đồ họa tương...