Liên kết được tài trợ:

CataLike

CataLike 1.0b

CataLike cho phép bạn dễ dàng phát hành tờ rơi và hoặc catalogue của tất cả những điều bạn quan tâm. Bạn cũng có thể tạo một trang web giống như phản ứng bằng cách sử dụng khả năng liên kết các trang khác nhau của CataLike của bạn để cung cấp cho bạn bè...

Liên kết được tài trợ:

Các kịch bản cho thấy một giao diện toàn màn hình master / chi tiết, với các tập tin danh sách bên trái. Diện tích hình ảnh người xem có một nền đen tương phản. Nó sẽ hiển thị các tập tin hình ảnh được chọn trong cửa sổ trình duyệt bên trái. Sau 15 giây...

SnapEVO

SnapEVO 0.25

SnapEVO là một ứng dụng trực tuyến cho xem một số hình ảnh hình ảnh tốt nhất trên Internet, lưu trữ trên các thư viện hình ảnh lớn nhất thế giới - Flickr. SnapEVO bắt đầu bằng cách hiển thị các bức ảnh gần đây nhất được tải lên Flickr. Điều này được cập...