Liên kết được tài trợ:

Tại load trang, Fullscreen Gallery với ảnh nhỏ Lật lãm hình ảnh trên toàn bộ diện tích màn hình.Nếu trình duyệt được thay đổi kích cỡ như vậy là các hình nền.Một thanh trượt thu nhỏ với một hiệu ứng lật mát được cung cấp ở phía bên phải của trang, vì vậy...

Liên kết được tài trợ:

Responsive Trưng bày Hình ảnh được tạo thành hai phần. Thanh trượt thu nhỏ trên đầu cho phép người sử dụng để thực hiện lựa chọn xem hình ảnh của mình, và các hình ảnh được chọn xem đầy đủ, hiển thị dưới thanh trượt.Khi người dùng thay đổi kích thước cửa...

Liên kết được tài trợ: