Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

SewArt

SewArt 1.9.5 Cập nhật

SewArt là phần mềm để chuyển đổi clipart hoặc các hình thức khác của hình ảnh raster và vector thành một tập tin thêu. Các công cụ xử lý hình ảnh và trình hướng dẫn từng bước được cung cấp để tạo ra một hình ảnh phù hợp để tạo ra một khâu thêu chất lượng...

Rebelle

Rebelle 3.1 Cập nhật

        Rebelle là một chương trình sơn màu nước và sơn acrylic thực sự độc đáo được tạo ra bởi Escape Motions. Mô phỏng màu nước của nó dựa trên sự pha trộn màu sắc thực, pha trộn, khuếch tán ướt và sấy khô. Rebelle thuyết phục một cách thuyết phục...

Liên kết được tài trợ: