Liên kết được tài trợ:

Bluefish

Bluefish 2.2.7 Cập nhật

Bluefish là một trình soạn thảo mạnh mẽ hướng đến lập trình và thiết kế Web, với nhiều lựa chọn để viết các trang web, các kịch bản và mã lập trình. Bluefish hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và đánh dấu, và nó tập trung vào chỉnh sửa các trang web động và...

Đây là một điểm khởi đầu từ nơi mà bạn có thể bắt đầu tạo ra các ứng dụng Chorovod của riêng bạn. Nó rất đơn giản. Tất cả bạn phải làm là thêm bảng mong muốn và các lĩnh vực và nhấn nút "Tạo". Những gì bạn nhận được? Một ứng dụng xml dựa trên đầy đủ tính...

DotNet MVC5 Starter Kit bao gồm Net MVC5 với người sử dụng nhận dạng và bảo mật tốt nhất web và cơ sở dữ liệu địa phương. Trang chủ, đăng ký, đăng nhập, Quên mật khẩu, cài đặt lại chức năng mật khẩu. Cắm và chơi đăng nhập xã hội cho Google, Facebook và...