Liên kết được tài trợ:

Trình hợp biểu tượng trực tuyến cho phép người sử dụng để soạn hình ảnh của mình bằng cách chọn phần riêng lẻ và lớp chúng một trong khác. Các bộ phận có sẵn đại diện cho hình nền, biểu tượng, các đối tượng, hoặc các hiệu ứng đặc biệt. Kết quả có thể được...

IconJ

IconJ 1.0

IconJ.com là một trang web dịch vụ web miễn phí cung cấp miễn phí Biểu tượng phát điện, Favicon Hosting, và Favicon Quản lý năng động. Đó là thế giới đầu tiên và cũng là một trang web duy nhất cung cấp favicon động quản lý trang web dịch...

Pic2Icon

Pic2Icon 1.0

Pic2Icon là một ứng dụng web miễn phí giúp bạn tạo ra biểu tượng một cách nhanh chóng, thật dễ dàng để sử dụng và không cần cài đặt cần thiết. Nó giúp bạn chuyển đổi hình ảnh của mình để biểu tượng Windows XP, icon Windows7, biểu tượng của Windows Mobile,...