Liên kết được tài trợ:

ColoFolXS

ColoFolXS 1.7 Cập nhật

- Dễ dàng điều chỉnh màu sắc bằng các thanh trượt màu hoặc sử dụng bảng màu. - Có thể giữ không chỉ màu sắc mà còn các biểu tượng thư mục yêu thích của bạn trên bảng điều khiển chính (thả một hình ảnh biểu tượng vào ô trống trong khi nhấn phím alt (tùy...

iconStiX

iconStiX 3.8 Cập nhật

        conStiX là một chương trình đơn giản để kết hợp hình ảnh, thêm văn bản và đính kèm bố cục làm biểu tượng tùy chỉnh cho các mục trên máy tính để bàn như thư mục. Nó được hợp tác với các dịch vụ của Finder, để bạn có thể chọn "Open iconStiX" trong...

Icons8 App

Icons8 App 5.6.5 Cập nhật

        Icons8 ứng dụng cho phép tìm kiếm các biểu tượng và chèn trực tiếp vào Photoshop, Xcode hoặc bất cứ thứ gì. Chứa 49 000+ biểu tượng miễn phí dành cho nhà phát triển và nhà thiết kế có nhiều kích thước tối đa 512x512 px, theo nhiều kiểu. Ứng dụng...

Folder Icon Maker

Folder Icon Maker 3.1.4 Cập nhật

Folder Icon Creator là một ứng dụng để tùy chỉnh các biểu tượng trên máy Mac của bạn. Chương trình đi kèm với hàng trăm biểu tượng mà bạn có thể sử dụng để tạo biểu tượng thư mục tùy chỉnh và biểu tượng tệp tùy chỉnh trên máy Mac của mình. Không chỉ là...

Liên kết được tài trợ:

Icon Plus

Icon Plus 1.2

Icon Plus cho phép bạn kết hợp hình ảnh và văn bản để tạo ra các logo tuyệt đẹp và chỉnh sửa đồ họa hiện tại để đạt được một giao diện người dùng hoàn hảo. Tất cả các tính năng này làm cho Icon Plus một công cụ rất hữu ích cho cả nhà phát triển ứng dụng...

Ngay lập tức ẩn và hiển thị tất cả các tập tin, thư mục, và các biểu tượng ứng dụng trên desktop lộn xộn của bạn với Desktop Ghost! Bạn không cần phải di chuyển tất cả các tập tin trên máy tính để bàn của bạn để có một màn hình hoặc ghi một ảnh chụp màn...

Folder Designer

Folder Designer 1.1 Cập nhật

Folder Designer là cách thú vị nhất và dễ nhất để tùy chỉnh các thư mục trên máy Mac của bạn. Chúng tôi đã thực hiện ứng dụng này hoàn toàn đơn giản để sử dụng bất kỳ ai cũng có thể cung cấp cho họ một thư mục xuất hiện hoàn toàn độc đáo. Các đặc điểm...

Dock Preview là tiện ích cho các nhà thiết kế và phát triển những người biết làm thế nào để những biểu tượng sẽ xem xét khi đặt trong Dock. Nếu bạn có một vài biểu tượng để lựa chọn bạn có thể kéo tất cả chúng vào Dock Preview và di chuyển qua chúng bằng...

Liên kết được tài trợ:

Công cụ Biểu tượng là một trình đơn ngữ cảnh plug-in cho phép bạn không chỉ sao chép và dán các biểu tượng thông qua Control-click hành động, nhưng cũng tùy chỉnh các biểu tượng của bạn. Sau khi Công cụ Biểu tượng được cài đặt, điều khiển chuột vào một...

Muốn có một cái nhìn mới cho Hotline? Hãy thử spicing lên máy khách sử dụng của bạn với add-on đồ họa này. Với hàng trăm biểu tượng để lựa chọn, bạn sẽ có thể tìm thấy những hình ảnh phù hợp với cá tính của bạn. Đây là phiên bản mới nhất có tính năng hơn...