Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Avoid

Avoid 1.0

Với trò đùa vui nhộn này chương trình bạn có thể làm cho nút Start của Windows của bạn tránh được cú click chuột của bạn. Chỉ cần khởi động chương trình này và xem như nút Start của bạn nhảy ra từ con trỏ chuột của bạn khi bạn cố gắng và nhấp chuột vào...

Liên kết được tài trợ: