Liên kết được tài trợ:

FabCam

FabCam 1.5

FabCam là một ứng dụng cho phép các webcam để chụp ảnh với nhiều hiệu ứng vui nhộn, khung và kết cấu. Sau khi chụp ảnh, bạn có thể lưu nó vào máy tính của bạn hoặc chia sẻ với bạn bè của bạn trên Facebook. FabCam cho phép bạn kết hợp nhiều hiệu ứng, và để...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: