Liên kết được tài trợ:

BACnet

BACnet 0.8.3 Cập nhật

BACnet (dữ liệu giao thức truyền thông cho việc xây dựng tự động hóa và điều khiển mạng) là một giao thức ngăn xếp phần mềm mã nguồn mở cung cấp một lớp mạng BACnet, một truy cập media (MAC) lớp, và một lớp ứng dụng cho các hệ thống nhúng. Được thiết kế...

openTCS

openTCS 3.2.0 Cập nhật

openTCS là một mã nguồn mở, đa nền và phân phối miễn phí các phần mềm đồ họa được thiết kế để hoạt động như một hệ thống điều khiển giao thông để kiểm soát AGVs (Automated Guided Xe), cũng như để chỉ đạo gần như bất kỳ chiếc xe theo dõi, hướng dẫn. Các...

PPort

PPort 0.6.8

PPort là một chương trình tự động hóa chưa tiện dụng đơn giản và người đồng cấp tài liệu của nó cho interfacing một máy tính với các thiết bị bên ngoài.Với gói này, người ta có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị gia dụng hoặc thiết bị điện tử với rắc rối tối...

Liên kết được tài trợ:

ipcam

ipcam 0.4.3

ipcam là một phát hiện chuyển động và chương trình ghi âm cho camera của IP. phần mềm ipcam đọc dòng JPEG từ một camera ip và cố gắng để phát hiện chuyển động bằng cách so sánh những hình ảnh với nhau và tính toán sự khác biệt về độ sáng và màu sắc.Một...

Lintouch

Lintouch 1.10

Lintouch là một thực thi mã nguồn mở của HMI (Human Machine Interface) hay MMI (Man Machine Interface) khung phần mềm. Lintouch là phần mềm miễn phí và được phân phối theo giấy phép GNU General Public 2.Sử dụng Lintouch Editor bạn có thể dễ dàng xây dựng...

X10dev GUI

X10dev GUI 2.1.5

dự án X10dev GUI là một GUI cung cấp truy cập từ xa đến một hộp Linux với trình điều khiển X10dev cài đặt.Java Khách hàng này cho thấy sự đơn giản của việc tạo ra một điều khiển từ xa Web-based client / server để kiểm soát tự động hóa nhà với các trình...

Liên kết được tài trợ:

LOSSA

LOSSA VACD2

dự án LOSSA là một hệ thống tự động hóa nhà.LOSSA là một hệ thống tự động hóa, nhằm vào mạng lưới phân phối các thiết bị với hệ thống đơn giản kết nối, liên lạc ở máy tính cá nhân, hệ thống dây điện đơn giản, và chi phí rất thấp.Dự án vẫn đang trong tình...