Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

ReadyDesk

ReadyDesk 9.4

ReadyDesk là giải pháp phần mềm giúp bàn làm việc hoàn chỉnh dựa trên web có các tính năng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Với ReadyDesk, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình một số tùy chọn để giúp họ giải quyết...

Liên kết được tài trợ: