Liên kết được tài trợ:

Eritrium Help Desk

Eritrium Help Desk 11.14.12 Cập nhật

Bàn Trợ giúp Eritrium là một phần của Eritrium CRM và giúp công ty của bạn hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng. Nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ nội bộ hoặc các phòng CNTT cần một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ người dùng. Nó cung cấp các chức năng như quản lý...

Free Queue Manager

Free Queue Manager 0.4 beta Cập nhật

Một hệ thống quản lý dựa trên web được phát triển nhằm mục đích giảm bớt quá trình tổ chức các hàng đợi và các dòng. Giống như nhiều hệ thống quản lý hàng đợi khác của QMS, FQM cung cấp một bảng điều khiển cơ bản để cho phép người dùng hệ thống và khách...

Liên kết được tài trợ:

ReadyDesk

ReadyDesk 9.4

ReadyDesk là giải pháp phần mềm giúp bàn làm việc hoàn chỉnh dựa trên web có các tính năng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp ở mọi quy mô. Với ReadyDesk, bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình một số tùy chọn để giúp họ giải quyết...

Liên kết được tài trợ: