Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Answers

Answers 1.3

Khám phá câu trả lời, ít $ 99 Q / Một ứng dụng web mạnh mẽ mà đáng chú ý cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn. Tải về, cài đặt, và plug-in câu trả lời cho cơ sở người dùng hiện tại của bạn. Các ứng dụng được thiết kế cho câu trả lời dễ dàng plug-in...

Liên kết được tài trợ:

C-Desk

C-Desk 5.06.24.00 Cập nhật

Helpdesk phần mềm miễn phí cho người sử dụng không giới hạn và kỹ thuật viên. Với tính năng bổ sung mà làm cho nó như là một giải pháp mạng nội bộ lý tưởng. Các tính năng như Yêu cầu quản lý dịch vụ. (Bán vé công cụ). Nhiệm vụ và quản lý dự án. Đăng nhập...

Chatra

Chatra 1.0

Chatra là thế hệ tiếp theo chat trực tiếp trông và cảm thấy giống như một sứ giả di động khách hàng của bạn đã được sử dụng để sử dụng. Nó có tất cả các tính năng để cho phép bạn tập trung vào truyền thông trực tiếp và đưa WOW-kinh nghiệm để truy cập...

Tìm kiếm theo chủ đề