Liên kết được tài trợ:

C-Desk

C-Desk 5.06.24.00 Cập nhật

Helpdesk phần mềm miễn phí cho người sử dụng không giới hạn và kỹ thuật viên. Với tính năng bổ sung mà làm cho nó như là một giải pháp mạng nội bộ lý tưởng. Các tính năng như Yêu cầu quản lý dịch vụ. (Bán vé công cụ). Nhiệm vụ và quản lý dự án. Đăng nhập...

Liên kết được tài trợ:

Chatra

Chatra 1.0

Chatra là thế hệ tiếp theo chat trực tiếp trông và cảm thấy giống như một sứ giả di động khách hàng của bạn đã được sử dụng để sử dụng. Nó có tất cả các tính năng để cho phép bạn tập trung vào truyền thông trực tiếp và đưa WOW-kinh nghiệm để truy cập...

Liên kết được tài trợ:

Faveo

Faveo 1.0.2.1

Từ Faveo xuất phát từ tiếng Latin có nghĩa là để được thuận lợi. Mà thực sự làm nổi bật tầm nhìn và phạm vi cũng như các chức năng của sản phẩm mà Faveo là. Nó được thiết kế đặc biệt để phục vụ nhu cầu các phần khởi động và của SME trao quyền cho họ với...

Tìm kiếm theo chủ đề