Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

ARC 100 Cải tiến: - Cố định một vấn đề trường hợp góc với DDR tham nhũng trên ổ đĩa dung lượng 480GB - Cải thiện độ bền của xử lý lỗi không thể điều chỉnh - Cải thiện đọc thử lại vào danh sách khối xấu - Cải thiện sự ổn định và độ tin cậy Nhiều OCZ...

Tìm kiếm theo chủ đề