Liên kết được tài trợ:

Type Light

Type Light 3.2.048 Cập nhật

Type Light cho phép chuyển đổi giữa các phông chữ OpenType TrueType và OpenType PostScript. Chỉnh sửa glyphs dưới dạng TrueType hoặc dưới dạng đường PostScript chuẩn. Tạo và chỉnh sửa phông chữ chứa tối đa 65535 glyph. Bản đồ glyphs cho bất kỳ ký tự...

Hầu như tất cả các ứng dụng Mac OS X đã được xây dựng-in hỗ trợ cho màu sắc hoa văn, thông qua bảng màu bảng màu tiêu chuẩn. Patterns Norrkross là một trình soạn thảo rất đơn giản để tạo bảng màu của màu sắc hoa văn từ ảnh. Xây dựng bảng màu của bạn bằng...

SnapNDrag

SnapNDrag 4.2.8 Cập nhật

SnapNDrag là một ứng dụng đơn giản giúp việc chụp ảnh màn hình trở nên cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần nhấp vào nút để chụp và sau đó kéo kết quả ra một ứng dụng khác hoặc đến Trình tìm kiếm. Ví dụ, để gửi e-mail màn hình đã chụp của bạn, chỉ cần kéo kết quả ra...

Sweet Home 3D

Sweet Home 3D 5.7 Cập nhật

Sweet Home 3D giúp bạn thiết kế nội thất nhanh chóng và dễ dàng: vẽ phòng ở mỗi tầng của ngôi nhà theo hình ảnh của một kế hoạch hiện có, thay đổi màu sắc hoặc kết cấu của mỗi phòng, và kéo và thả đồ đạc vào lập kế hoạch từ một danh mục được tổ chức theo...

Liên kết được tài trợ:

Bây giờ bạn có thể chụp màn hình trên máy Mac với Grabilla và thưởng thức ngay lập tức chụp ảnh màn hình và khả năng chia sẻ. Ảnh chụp màn hình bị bắt sẽ được tự động tải lên và bạn sẽ nhận được một liên kết để chia sẻ trong vài giây. Bạn có thể truy cập...

LXFree

LXFree 3.6.4 (9501.1)

LXFree là một ứng dụng cho phép vẽ lô ánh sáng và tạo ra các thủ tục giấy tờ. LXFree kết hợp vẽ một cốt truyện nhẹ với việc chỉnh sửa các thông tin có liên quan với các đối tượng đồ họa trong các bản vẽ. LXFree ra các báo cáo bằng cách liên kết các đồ...

Liên kết được tài trợ:

Click

Click 2.8.0 Cập nhật

Click was developed to help you make screenshots. Although standard shortcuts prevent you from making screenshots while watching a DVD movie, this is not a problem for Click. You can take a screenshot manually by pressing Option-Command keys and also...