Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Mint Shell

Mint Shell 0.01

Mint Shell là một chủ đề cho GNOME & nbsp; giao diện người dùng của Shell của GNOME & nbsp; 3, tạo cho người dùng một cảm giác của Linux Mint.Mint Shell đã được thử nghiệm và tạo ra trong Linux Mint 11 với môi trường GNOME 3.2 dekstop.Làm thế nào để cài...

Memento

Memento 1.0

Memento là một chủ đề cho GNOME & nbsp; giao diện người dùng của Shell cho GNOME & nbsp; 3 môi trường máy tính để bàn.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...

Liên kết được tài trợ:

KiK

KiK 1.0

KIK là một chủ đề cho GNOME & nbsp; giao diện người dùng của Shell của GNOME & nbsp; 3 môi trường máy tính để bàn.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...