Liên kết được tài trợ:

Nhắn tin Menu là một phần mở rộng GNOME Shell mà thực hiện một menu nhắn tin trên GNOME & nbsp; panel, cung cấp cho người dùng một địa điểm tập trung cho tất cả các email của họ và các ứng dụng chat.Để cài đặt phần mở rộng này, bạn phải có GNOME Shell cài...

Liên kết được tài trợ:

SystemMonitor là một phần mở rộng GNOME Shell cho biết thêm rằng một hệ thống giám sát để GNOME 3.Để cài đặt phần mở rộng này, bạn phải có GNOME Shell cài đặt hoặc quế. . Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nó đã được thử nghiệm với Quế Yêu cầu : GNOME GNOME...

Liên kết được tài trợ:

windowNavigator là một phần mở rộng GNOME Shell có thêm hỗ trợ để di chuyển không gian làm việc và cửa sổ với bàn phím của bạn, ở chế độ che phủ.Để cài đặt phần mở rộng này, bạn phải có GNOME Shell cài đặt hoặc quế. . Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nó đã được...