Liên kết được tài trợ:

Shorashim (Hebrew)

Shorashim (Hebrew) 17.04.21 Cập nhật

Shorashim - Phần mềm miễn phí xây dựng tổ tiên (tiếng Do Thái). Phần mềm hoàn toàn miễn phí, dễ dàng và thân thiện. Thêm mô tả, hình ảnh, liên kết và thái độ khác. Có thể sao chép và sao chép mà không được phép. Một tên là tất cả những gì cần để bắt đầu...

Đối với các cựu chiến binh dày dạn hoặc các newbie về gia phả, phả hệ Finder chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các kết quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, Genealogy Finder đặt hơn 750 liên kết gia phả chất lượng trong 27 chuyên mục trên máy tính để...

GENViewer

GENViewer 1.02

GENViewer là một công cụ phả hệ để nhanh chóng xem và phân tích GEDCOM và PAF file. Đây là một phiên bản miễn phí đặc biệt của GENViewer mà có thể được sử dụng trên CDROM phả hệ mà bạn tạo ra. Nó cho phép những người khác một phương pháp xem các tập tin...

Liên kết được tài trợ:

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu Đảo Ellis nhanh hơn và dễ dàng hơn, và nhận được kết quả tốt hơn. Đơn giản chỉ cần nhập vào tên họ bạn đang nghiên cứu, và một danh sách các âm thay thế có thể sẽ xuất hiện. Nhấp chuột vào một nút, và bạn có thể nhận được một trang...

GENViewer là một công cụ quản lý cho người mới và genealogists chuyên nghiệp. GENViewer nhập khẩu các tập tin dữ liệu được tạo ra trong bất kỳ số lượng các chương trình phần mềm phả hệ và có thể đọc tất cả các file 4.x GEDCOM, PAF 3, 4, và 5, và TMG. Một...

Liên kết được tài trợ:

Parents

Parents 5.0

PHỤ HUYNH là một ứng dụng được thiết kế để giúp làm cho việc thu thập và tổ chức phả hệ của bạn dễ dàng hơn. Với sự giúp đỡ của PHỤ HUYNH, bạn sẽ có thể dễ dàng thu thập, lưu trữ và xem thông tin về tất cả tổ tiên của bạn cũng như trẻ em và các con của...