Liên kết được tài trợ:

FamilyBookPro8

FamilyBookPro8 7.7.6 Cập nhật

Xây dựng cây gia đình của bạn, với các bước dễ dàng và với các tính năng nâng cao như: Xuất cây tương đối sang PowerPoint. Hỗ trợ Ngày tiếng Do Thái. Tạo báo cáo. Bạn có thể Xuất bản cây Bạn đã tạo cho những người khác chỉ có quyền xem.     Có gì mới ...

HuMo-gen

HuMo-gen 5.2.2 Cập nhật

        HuMo-gen là một chương trình phả hệ Gedcom-to-Website phía máy chủ nguồn mở và miễn phí. Nó được tạo ra bởi Huub Mons từ Hà Lan. HuMo-gen chuyển đổi các tệp Gedcom thành tệp PHP và tạo trang web phả hệ tức thì, năng động và có thể tìm kiếm được....

Family Tree Builder

Family Tree Builder 8.0.0.8404 Cập nhật

Được sử dụng bởi hàng triệu người trên toàn thế giới, Family Tree Builder giúp bạn nghiên cứu lịch sử gia đình, xây dựng cây gia đình và thêm ảnh, hồ sơ lịch sử và hơn thế nữa. Phần Mềm Gia Đình Mạnh mẽ - xây dựng một cây gia đình trực quan, thêm hàng...

Liên kết được tài trợ:

Shorashim (Hebrew)

Shorashim (Hebrew) 17.04.21 Cập nhật

Shorashim - Phần mềm miễn phí xây dựng tổ tiên (tiếng Do Thái). Phần mềm hoàn toàn miễn phí, dễ dàng và thân thiện. Thêm mô tả, hình ảnh, liên kết và thái độ khác. Có thể sao chép và sao chép mà không được phép. Một tên là tất cả những gì cần để bắt đầu...

Genesis

Genesis 2.1.58 Cập nhật

Genesis được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc phân phối các cơ sở dữ liệu lịch sử gia đình - và cập nhật cơ sở dữ liệu như vậy - đến người nhận như thành viên gia đình và bạn bè, và làm cho nội dung của cơ sở dữ liệu dễ dàng truy cập để người dùng có...

Liên kết được tài trợ:

Đối với các cựu chiến binh dày dạn hoặc các newbie về gia phả, phả hệ Finder chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian. Các kết quả của hàng trăm giờ nghiên cứu, Genealogy Finder đặt hơn 750 liên kết gia phả chất lượng trong 27 chuyên mục trên máy tính để...

GENViewer

GENViewer 1.02

GENViewer là một công cụ phả hệ để nhanh chóng xem và phân tích GEDCOM và PAF file. Đây là một phiên bản miễn phí đặc biệt của GENViewer mà có thể được sử dụng trên CDROM phả hệ mà bạn tạo ra. Nó cho phép những người khác một phương pháp xem các tập tin...