Liên kết được tài trợ:

HuMo Gen

HuMo Gen 5.1.6

HuMo-gen là một chương trình server-side gia phả miễn phí và mã nguồn mở. Nó được tạo ra bởi Huub Mons từ Hà Lan. HuMo-gen chuyển đổi tập tin GEDCOM vào file PHP và tạo ra ngay lập tức, trang web phả hệ năng động và tìm kiếm. Một cũng có thể xây dựng một...

Tests Psychic giúp mọi người kiểm tra khả năng tâm linh của họ. Một số trong những khả năng có thể bẩm sinh và bạn có thể không nhận thức được nó một cách công khai. Xét nghiệm như vậy sẽ không chỉ làm cho quyền hạn trực quan của bạn mạnh hơn, nhưng cũng...