Liên kết được tài trợ:

GameSalad là công cụ phát triển game tiên tiến nhất của thế giới cho các lập trình. Từ một dễ dàng để sử dụng logic và hệ thống vật lý, để một giao diện dựa trên hình ảnh, và thậm chí các phương tiện để chia sẻ trò chơi của bạn với iPhone, iPad, máy tính...

Nestopia

Nestopia 1.3.7

Nestopia là một trò chơi Mac miễn phí tuyệt vời, thuộc thể loại trò chơi PC với các trình mô phỏng phụ thể loại. Thông tin thêm về Nestopia Phiên bản hiện tại của trò chơi là 1.3.7 và được cập nhật vào ngày 6/11/2007. Nó có sẵn cho người dùng với hệ...

Snes9X

Snes9X 1.51

Snes9X là một trò chơi đa nền tảng miễn phí, tốt (cũng có sẵn cho Windows), đó là một phần của trò chơi PC với các trình mô phỏng phụ thể loại. Thông tin thêm về Snes9X Kể từ khi trò chơi tham gia lựa chọn các chương trình và ứng dụng của chúng tôi...

KiGB

KiGB 2.0.3

KiGB là một trò chơi miễn phí tuyệt vời chỉ dành cho Mac, đó là một phần của trò chơi PC thể loại với Trình mô phỏng phụ thể loại. Thông tin thêm về KiGB KiGB khả dụng cho người dùng hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản cũ, và bạn có thể tải xuống...

Liên kết được tài trợ:

Porting Kit

Porting Kit 2.2.2

Với Bộ công cụ Porting, bạn có thể cài đặt các trò chơi Windows trên Mac OS X bằng công nghệ dựa trên nền tảng rượu, có nghĩa là bất kỳ cài đặt nào sẽ được sandbox, sẽ giống như một ứng dụng Mac thông thường và sẽ có quyền truy cập vào nhiều tính năng đặc...

MacPoker Pro là một phiên bản dùng thử Mac phổ biến, là một phần của trò chơi PC với các tiện ích con. Thông tin thêm về MacPoker Pro Vì chúng tôi đã thêm trò chơi này vào vào năm 2007, nó đã đạt được 61 lượt tải xuống và tuần trước nó đạt được 0 lượt...

Arnold/MacOS

Arnold/MacOS 1.7.6

Arnold / MacOS là một trò chơi Mac miễn phí, đẹp mắt, thuộc thể loại trò chơi PC với Trình mô phỏng phụ thể loại. Thông tin thêm về Arnold / MacOS Vì trò chơi đã tham gia lựa chọn của chúng tôi về các chương trình và ứng dụng trong năm 2007, nó đã thu...

Minecraft Server

Minecraft Server Preview 14w34d 1.8

Minecraft Server là một trò chơi phổ biến, miễn phí cũng có sẵn cho Windows, là một phần của thể loại trò chơi PC với các tiện ích con và đã được tạo bởi Mohjang. Thông tin thêm về Minecraft Server Kể từ khi chúng tôi thêm trò chơi này vào danh mục của...

Liên kết được tài trợ:

GeoMAME dành cho OS X là một trò chơi Mac miễn phí tuyệt vời, là một phần của trò chơi PC thể loại với Trình mô phỏng phụ thể loại. Thông tin thêm về GeoMAME dành cho OS X Vì trò chơi có được thêm vào lựa chọn phần mềm và ứng dụng của chúng tôi trong...

Trình thông báo cuộc sống thứ hai là một trò chơi phiên bản dùng thử tuyệt vời chỉ dành cho Mac, là một phần của danh mục trò chơi PC với các tiện ích con. Thông tin thêm về Trình thông báo cuộc sống thứ hai Trò chơi đã được thêm vào lựa chọn phần mềm...