Liên kết được tài trợ:

Stella

Stella 4.6.1 Cập nhật

Trong nhiều năm, các Atari 2600 trị vì tối cao như các game console phổ biến nhất trên thị trường. Nhiều năm sau, cái thòng lọng của Atari trên thị trường sẽ tiêu tan như Nintendo Entertainment System xác định lại 8-bit chơi game, nhưng chết cứng người...

Dolphin

Dolphin 4.0

Dolphin là một giả lập Gamecube và Wii. Hầu hết các trò chơi chạy hoàn hảo hay có lỗi nhỏ. Trò chơi có thể chơi được ở chất lượng HD, lên đến 1080p. Đây là một tính năng đáng chú ý của thực tế Gamecube và Wii console là không có khả năng. Là một dự án mã...