Liên kết được tài trợ:

Ftp4net

Ftp4net 1.0

Với Ftp4net bạn có thể truy cập vào bất kỳ tài khoản FTP thông qua một giao diện web - không có vấn đề cho dù đó là một bức tường lửa hay không. Bạn có thể sử dụng ftp4net cho chính quyền hoàn toàn của trang web của bạn, tải tập tin hoặc chỉ làm cho những...

Web dựa biên tập viên trang web cho máy chủ web & amp; quản trị trang web. trình soạn thảo WYSIWYG visualEdit đòi hỏi có kiến ​​thức về HTML, và cho phép người dùng truy cập các mẫu làm sẵn và chèn hình ảnh thông qua một giao diện trực quan trực quan. Tất...

SmartFile

SmartFile 2.0

Share, gửi, nhận, và quản lý các tập tin lớn một cách dễ dàng. SmartFile là một sự chia sẻ tập tin và kinh doanh công ty lưu trữ FTP cho phép doanh nghiệp của bạn để duy trì thương hiệu của bạn, logo, màu sắc, và tên miền trong khi cho phép cho người dùng...