Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Gramma

Gramma 4.0.7

Gramma là một tập hợp các tập thuận tiện cho sinh viên của ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, bao gồm từ vựng liên quan đến sách giáo khoa chính và các hình thức hoàn toàn tập cho 18 động từ và 59 danh từ, đại từ và tính từ. Giọng là tùy chọn. Hồ sơ người dùng công...

Từ điển Latin là một từ điển tìm kiếm của ngôn ngữ Latin cổ điển. Không cho phép mình bị bỏ lại phía sau. Sử dụng ứng dụng này để bắt kịp với thế giới nhịp độ nhanh của văn học cổ điển. Tạo ấn tượng với bạn bè! Đồng nghiệp choáng! Tự làm mình hấp dẫn đối...

Liên kết được tài trợ:

Infinite Vocab là một chương trình giúp học sinh tăng vốn từ vựng của mình bằng tiếng nước ngoài. Nó được thiết kế để được như hiệu quả càng tốt trong học tập từ nước ngoài, và có nhiều cách khác nhau kiểm tra kiến ​​thức này. Bạn hãy nhập danh sách từ...