Liên kết được tài trợ:

17 phông chữ viết tay là chương trình miễn phí, thông thường chỉ có sẵn cho Windows, thuộc danh mục Phần mềm tùy chỉnh trên máy tính để bàn với các danh mục con Phông chữ (cụ thể hơn là Bộ sưu tập). Thông tin thêm về 17 phông chữ viết tay 17 phông chữ...

CursorXP

CursorXP 2.0

CursorXP là một phần mềm Windows miễn phí hữu ích, là một phần của danh mục Phần mềm tùy chỉnh trên máy tính để bàn với các thể loại con (cụ thể hơn là các tiện ích). Thông tin thêm về CursorXP Vì chúng tôi đã thêm phần mềm này vào năm 2005, nó đã đạt...

Sửa thư mục phông chữ là một chương trình miễn phí, tiện dụng chỉ có sẵn cho Windows, là một phần của danh mục Phần mềm tùy chỉnh màn hình nền với các danh mục con Phông chữ (cụ thể hơn Tiện ích). Về việc tải xuống, Sửa thư mục phông chữ là một chương...

Liên kết được tài trợ:

TrueTypeFonts là một phần mềm Windows miễn phí tốt, là một phần của danh mục Phần mềm tùy chỉnh trên máy tính để bàn với các danh mục con Phông chữ (cụ thể hơn là Bộ sưu tập). Thông tin thêm về TrueTypeFonts Vì chương trình là được thêm vào danh mục...

MultiFonts

MultiFonts 2.3.3

MultiFonts là một bộ sưu tập gồm bốn loại phông chữ khác nhau dành cho Windows, cung cấp giao diện tùy chỉnh cho email, tài liệu và trang web của bạn. Nó xử lý dấu phụ cũng như các ký tự đặc biệt từ tất cả các ngôn ngữ châu Âu (Cccidental, Trung Âu,...

Liên kết được tài trợ:

FontPage

FontPage 3.0.2

Bạn có thể xem bất kỳ kiểu chữ nào in đậm, in nghiêng, gạch dưới và cũng 3D. Ngoài ra, bạn cũng có thể so sánh hai phông chữ được chọn và phông chữ xem trước chưa được cài đặt trên hệ thống của...

FontPicker

FontPicker 1.08

Chọn phông chữ phù hợp cho văn bản nhất định có thể là một nỗi đau thực sự, vì vậy bạn nên đếm trên ứng dụng như Trình chọn phông chữ để giúp bạn thực hiện công việc. Công cụ này dễ dàng có một cửa sổ duy nhất (không tùy chọn cài đặt hoặc bất kỳ menu...