Liên kết được tài trợ:

Arabic Calligrapher

Arabic Calligrapher 2.0.7 Cập nhật

Thư pháp Ả Rập là một thư pháp 2D tiếng Ả Rập và phần mềm nghệ thuật Hồi giáo. Nó cũng là một đồ họa vector 2D môi trường thiết kế chuyên nghiệp. Nó cung cấp cho người dùng với các tính năng sau: 1-Vẽ bằng cách sử dụng Kassaba. 2-màu, rắn và gradient và...

Tạo mã vạch 128 trong bất kỳ chương trình nào hỗ trợ phông chữ TrueType. Gói này chứa Mã 128 Tập hợp con A, B và C, cũng như các phông chữ không có văn bản có thể đọc được của con người. Mỗi phiên bản chứa 6 độ cao, tổng cộng 24 phông chữ. Bạn sẽ tìm thấy...

Liên kết được tài trợ:

Các Gotham Font đã trở nên khá phổ biến trong thời gian gần đây và đặc biệt hữu ích để tạo ra dấu hiệu, áp phích. Ngoài việc thực tế và đơn giản, đó là một phong cách mà là hiện đại hơn trong nguồn gốc của nó khi so với rất nhiều người khác. Có nguồn gốc...

Có rất nhiều nghệ sĩ xăm mình giúp mọi người có được cơ thể của họ có hình xăm theo yêu cầu cá nhân. Có thể là nghiệp dư hay chuyên nghiệp, đó là lý tưởng để có một Tattoo Fonts Pack với họ vào mọi lúc. Nó là một gói miễn phí có chứa thông tin của gần như...

Liên kết được tài trợ:

Atrise Golden Section

Atrise Golden Section 5.8 Cập nhật

        Phần vàng là một lưới thiết kế trong suốt có thể điều chỉnh cho các thiết kế web, đồ họa, logo và giao diện người dùng. Nó cho phép bạn kiểm soát và chỉnh sửa kích thước và tỷ lệ trong dự án thiết kế của bạn bằng cách sử dụng tỷ lệ phần vàng. Từ...

, xăm mình đã trở nên khá nhiều trong số những người trên khắp thế giới và nhận được nó đúng là rất quan trọng vì nó là cái gì đó vĩnh viễn. Bất cứ ai quan tâm đến việc người ta cần phải chắc chắn về các Font Tattoo anh hay cô quyết định không cho. Có một...