Liên kết được tài trợ:

Tạo logo miễn phí 100% cho các doanh nghiệp, các blog của bạn, hoặc các dự án. Đơn giản chỉ cần gõ vào tên và Logo Maker sẽ tự động tạo ra nhiều loại phông chữ và biểu tượng ngẫu nhiên. Thay đổi font chữ, thêm màu sắc gradients, phản xạ, giảm bóng tối, và...