Liên kết được tài trợ:

Các tính năng độc đáo của album hình ảnh này đó là màn hình hiển thị hình chữ V của nó cho xem thể loại hình ảnh, quay hình ảnh vào và ra khỏi tầm nhìn bất cứ khi nào một hình ảnh mới được chọn.Các thành phần Gallery V-Shape được điều khiển thông qua một...

Liên kết được tài trợ:

Away3D

Away3D 4.1.6 Gold

Away3D đã được phát triển với sự giúp đỡ của cộng đồng mã nguồn mở rất lớn và hiện là một trong những giải pháp hàng đầu cho các trò chơi Flash 3D.Động cơ hoạt động bằng cách cung cấp các nhà phát triển với một loạt các công cụ tiêu chuẩn cần thiết gần...

Liên kết được tài trợ:

Grid phần Content XML đọc dữ liệu từ tập tin XML và tạo lưới điện bố trí cho phù hợp.Bất cứ khi nào người dùng nhấp vào một trong những gạch lưới, một cửa sổ popup hiển thị, với nhiều nội dung được chiết xuất từ ​​các tập tin XML.Nội dung Lưới XML cũng...