Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Stellar Phoenix JPEG Repair

Stellar Phoenix JPEG Repair 5.0 Cập nhật

Phần mềm sửa chữa JPEG từ Stellar là một công cụ sửa chữa JPEG dễ sử dụng. Phần mềm sửa chữa JPEG sửa chữa các hình ảnh ngay cả khi những hình ảnh không thể đọc được. Nó không ảnh hưởng đến định dạng gốc của hình ảnh và sửa chữa chúng. Nó chỉ sửa chữa các...

Liên kết được tài trợ:

Eassos Recovery

Eassos Recovery 4.3.1.316 Cập nhật

Eassos Recovery là phần mềm khôi phục ổ cứng hiệu quả phục hồi tập tin và phân vùng. Nó có thể phục hồi các tập tin bị xóa từ Recycle Bin, phục hồi định dạng và phân vùng RAW và phục hồi phân vùng bị mất một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ khôi phục các ảnh, tài...