Liên kết được tài trợ:

TrashMagic

TrashMagic 2.2.8

Hầu hết chúng ta đã làm trống thùng rác, và sau đó nhận ra rằng có những dữ liệu quan trọng trong Thùng rác, bây giờ đi mãi mãi. Khi TrashMagic được cài đặt và bảo vệ Thùng rác của bạn, chỉ cần khởi động nó và phục hồi dữ liệu của bạn, thậm chí cả ngày...

Liên kết được tài trợ:

Có bao giờ xảy ra với bạn rằng bạn không thể truy cập vào thẻ nhớ hoặc bị lỗi? Nhưng trong thực tế, dữ liệu thực sự tồn tại trong thẻ của bạn, hoặc thẻ nhớ đã được nhầm lẫn định dạng, hư hỏng hoặc bị hỏng mà dẫn đến dữ liệu quý giá của bạn bị mất, bạn cảm...

Liên kết được tài trợ: